Tillämpningsområden

Sempore-metoden kan användas för att upptäcka mögel-, bakterie-, fiber- och dammförekomst i ventilationssystemet eller i rumsluften, vilket gör metoden särskilt lämpad som kriterie för kvalitetssäkring av tilluften. Den kan användas för sökning av läckage i ventilationssystemet, skada eller nedsmutsning av filtret och som kontroll efter kanalrensning. Även mögeltillväxt på grund av fuktskada i byggmaterialet kan avslöjas. Som snabb- och enkel miljödiagnostik metod utgör den ett värdefullt hjälpmedel i kampen mot astma- och allergiökningen i samhället. Många tillämpningar finns även inom arbetsmiljöområdet och särskilt inom yrkesverksamhet där alstring av fibrer som t.ex. asbest och damm förekommer.

Bilden till höger: Rolf Nybom, forskningsingenjör på Wallenberglaboratoriet har gjort pionjärinsatser inom allergiforskningen. Tack vare Sempore-metodens enkelhet och noggranhet kan man på ett unikt sätt belysa och lokalisera de bakomliggande orsakerna till astma och allergireaktioner.

Har du några funderingar kring metoden? Givetvis är du välkommen att kontakta oss.

 

Rolf Nybom, forskningsingenjör på Wallenbergslaboratoriet.

... från analys till åtgärd ...