En kort historik

Sempore metoden började användas som filtrerings- och anrikningsmetod för snabbdiagnostik inom den medicinska forskningen redan i mitten av 70-talet. De första tillämpningarna gällde anrikningen på nukleoporefilter av bakterier och virus som fanns i kroppsvätskor som på detta sätt senare kunde studeras med hjälp av svepelektronmikroskop (SEM). Forskningen bedrevs i samverkan mellan Wallenbergslaboratoriet och Immunologen vid Stockholms Universitet och Karolinska institutet. Metoden öppnade möjligheten för diagnostik inom några timmar istället för flera dagar och ibland veckors väntetid, som behövdes för t.ex. påvisning av virus genom vävnadsodling. Bland de olika medicinska områden där metoden främst har använts kan nämnas virusdiagnostik (t.ex. HIV, CMV, hepatit C), bakteriediagnostik (borelia) och inom transplantationsforskning samt blodgivningskontroll.

Läs vidare om hur metoden kan användas för enkel luftprovtagning >>

... från analys till åtgärd ...