Analys

Filterelektrodens utformning sparar tid under det efterföljande analysarbetet som sker med hjälp av Svepelektronmikroskop (SEM) efter guldbeläggning av membranet. Filterelektroderna och karusellen utgör på det sättet första delen i ett integrerat analyssystem för snabbdiagnostik. Genom noggrann granskning av proverna via SEM-mikroskopets bildskärm erhålles detaljrik information om de partiklar som har påträffats på provet, så att deras antal, storlek och form kan framgå tydligt. Bildskärmsgranskningen avgör den slutliga diagnosen och en representativ bild väljs som illustration. Vid behov kan identifiering av vissa partiklars sammansättning ske med hjälp av EDAX, röntgenanalys.

Asbestfiber   Biologiskt material
Asbestfiber på en arbetsplats


 
Biologiskt material inne i tilluftssystemet
Kvalster  
Katthår med pollenkorn
Kvalster
 
Katthår med pollenkorn
 

Exempel på EDAX analys

Exempel på EDAX analys från ett prov. Förekomsten av grundämnena C, O, Al, Si, K och Ca visar på att den analyserade partikeln är cement.

EDAX analys görs endast om det är något oklart eller om man letar efter något speciellt. Analysen är bra om man vill skilja på organiska eller oorganiska föreningar.

... från analys till åtgärd ...