Provtagnings- och analysmetod för partikelstudier i luft och vätska

Sempores provtagnings- och analysmetod kvalitetssäkrar inomhusluften
- Enkel luftprovtagning
- Snabba och tillförlitliga svar utan laboratorieodlingar
- Kontroll av; uteluft, tilluft i ventilationssystem, filterfunktion, tilluftsdon i rumsenheter, rumsluft och luftsspaltsutrymmen i väggar och golv.


Sempore metoden började användas som filtrerings- och anrikningsmetod för snabbdiagnostik inom den medicinska forskningen i mitten av 70-talet.
Läs mer om metodens historik >>

Metoden fungerar lika bra på luft som på vätska. Den används numera både för forskningsändamål och för olika typer av kontrollmätningar av luftkvaliteten.
Läs mer om enkel provtagning med hjälp av Sempore metoden >>

Genom noggrann granskning av proverna via SEM-mikroskopets bildskärm erhålles detaljrik information om de partiklar som har påträffats på provet, så att deras antal, storlek och form kan framgå tydligt.
Läs mer om analysen >>

 

Metoden har många olika tillämpnings-områden och kan bl.a. användas för att upptäcka mögel-, bakterie-, fiber- och dammförekomst i ventilationssystem eller i rumsluft.
Läs mer om metodens tillämpningsområden >>

Här på hemsidan finner du en hel del information kring metoden. Har du några frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss.
Läs mer om hur du kommer i kontakt med oss >>

Pollen från stadsmiljö
Luften i storstadsmiljö
Pollen från stadsmiljö

Luften i storstadsmiljö
Pollen från lantmiljö
Bakterier
Pollen från lantmiljö

Bakterier
Mögelsporer
Mögelsporer
... från analys till åtgärd ...


Producerad av Comitnet / Yrkesregistret